www.vilnema.lt

Patyręs buhalteris – įmonės sėkmės garantas


Koks GPM tarifas taikomas mažosios bendrijos (MB) vadovo (ne MB nario) už vadovavimą MB išmokamam atlygiui, kokiu kodu jis deklaruojamas?

20 proc. – MB vadovo pagal civilinę sutartį už vadovavimą gauto atlygio daliai, per metus neviršijančiai 84 VDU* (104 277,60 Eur),
32 proc. – pajamų daliai, kuri kartu su:
- pajamomis iš darbo santykių ar jų esmę atitinkančių santykių (išskyrus apskaičiuotas už 2018 m. ar ankstesnius metus bei ligos, motinystės, tėvystės, vaiko priežiūros ir ilgalaikio darbo išmokas),
- iš darbdavio gautais autoriniais atlyginimais,
- tantjemomis bei atlygiu už veiklą stebėtojų taryboje, valdyboje, paskolų komitete viršija 84 VDU.
Tokios pajamos deklaruojamos 89 kodu.
*VDU – vidutinis darbo užmokestis, taikomas apdraustųjų asmenų valstybinio socialinio draudimo įmokų bazei skaičiuoti. 2020 m. 1 VDU - 1 241,40 Eur.


Koks GPM tarifas nustatytas mažosios bendrijos vadovo (MB nario) už vadovavimą MB išmokamam atlygiui, kokiu kodu jis deklaruojamas?

15 proc. – už vadovavimo veiklą pagal paslaugų sutartį gautoms pajamoms, per metus neviršijančioms 120 VDU* (148 968 Eur),
20 proc. – už vadovavimą MB išmokamo atlygio daliai, kuri kartu su pajamomis ne iš darbo santykių ar jų esmę atitinkančių santykių viršija 120 VDU per metus.
Į 120 VDU sumą neįskaičiuojama:
- pajamos iš paskirstytojo pelno,
- individualios veiklos pajamos,
- tantjemos bei atlygis už veiklą stebėtojų taryboje, valdyboje, paskolų komitete,
- autoriniai atlyginimai, gauti iš darbdavio.
Tokios pajamos deklaruojamos 77 pajamų rūšies kodu.
*VDU – vidutinis darbo užmokestis, taikomas apdraustųjų asmenų valstybinio socialinio draudimo įmokų bazei skaičiuoti. 2020 m. 1 VDU - 1 241,40 Eur.


Koks pajamų mokesčio tarifas nustatytas mažosios bendrijos (MB) nario pagal civilines sutartis gautoms pajamoms?

 Mažųjų bendrijų įstatyme (MBĮ) mažosios bendrijos (MB) nario teisė sudaryti su MB civilines sutartis yra apribota: galima tik civilinė paslaugų sutartis su MB nariu, atliekančiu vadovo funkcijas. Atitinkamai išmokų MB nariui mokėjimas iš MB lėšų pagal kitokio pobūdžio (ne už vadovavimo MB veiklą) civilines sutartis nėra galimas.

Asmeniniams poreikiams faktiškai išsiimtų lėšų suma, nuo kurios pagal Valstybinio socialinio draudimo įstatymą skaičiuojamos ir mokamos MB nario socialinio draudimo įmokos, MB nario pasirinkimu, gali būti priskirta su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusioms pajamoms.
Jeigu, nepaisant MBĮ nustatytų apribojimų, MB nariui būtų išmokėtos išmokos pagal kitokio pobūdžio civilines sutartis (turto nuomos, autorines ar pan.), GPMĮ taikymo tikslu jos būtų pripažįstamos pajamomis iš paskirstytojo pelno ir apmokestintos pagal šioms pajamoms nustatytas taisykles.

 


 

 

Kaip apmokestinamos ir deklaruojamos mažosios bendrijos (MB) nario paimtos lėšos, kurios yra priskiriamos su darbo santykiais susijusioms pajamoms?

20 proc. – iš MB paimtai sumai, priskirtai su darbo santykiais susijusioms pajamoms ir deklaruotai 02 kodu, neviršijančiai 84 VDU* (104 277,60 Eur) sumos. Tokioms pajamoms taikomas NPD.

 

 

32 proc. – pajamų daliai, kuri kartu su:
- pajamomis iš darbo santykių ar jų esmę atitinkančių santykių (išskyrus apskaičiuotas už 2018 m. ar ankstesnius metus bei ligos, motinystės, tėvystės, vaiko priežiūros ir ilgalaikio darbo išmokas), deklaruotomis 01 kodu,
- autoriniais atlyginimais, gautais iš darbdavio,
- tantjemomis bei atlygiu už veiklą stebėtojų taryboje, valdyboje, paskolų komitete viršija 84 VDU.
* VDU – vidutinis darbo užmokestis, taikomas apdraustųjų asmenų valstybinio socialinio draudimo įmokų bazei skaičiuoti. 2020 m. 1 VDU - 1 241,40 Eur.

  
 
 
Parašykite
Paskambinkite
Žemėlapis
Apie